THE GREATEST GUIDE TO ประกันภัยรถยนต์

The Greatest Guide To ประกันภัยรถยนต์

The Greatest Guide To ประกันภัยรถยนต์

Blog Article

การเรียกร้องประกันชีวิต การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีมรณกรรม การเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น ๆ ลงชื่อใช้งาน ชับบ์ ไลฟ์

โดยในการซื้อสินค้าประกันภัยขอให้ลูกค้าโปรดทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

หากว่าคุณทำประกันรถยนต์ไปแล้วแต่ความคุ้มครองนั้นไม่ถูกใจ อยากเพิ่มหรือลดความคุ้มครองเพื่อให้ตรงตามความต้องการที่มากกว่า คุณสามารถยกเลิกแผนประกันเดิมเพื่อเปลี่ยนมาทำประกันรถตัวใหม่ได้โดยที่คุณแจ้งยกเลิกแผนประกันกับบริษัทเดิมเพื่อขอเบี้ยประกันคืน (แต่คุณจะได้เบี้ยคืนมาไม่หมดตามเงื่อนไขข้อตกลงของบริษัท) จากนั้นก็แจ้งกับบริษัทใหม่หรือบริษัทเดิมเพื่อที่จะทำประกันตัวใหม่

ในกรณีเช่นนี้ คุณจะยังคงจ่ายเงินจำนวน ‘x’ บาท ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และบริษัทประกันภัยรถยนต์จะจ่ายเงินส่วนที่เกินจากนั้น หากคุณประสบอุบัติเหตุกับบุคคลภายนอก โดยคุณไม่ได้เป็นฝ่ายผิด คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าอะไร และค่าเสียหายส่วนแรกตามกรมธรรม์จะไม่มีผลอะไรกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยรวมแล้ว เราขอแนะนำให้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ระบุค่าเสียหายส่วนแรก เพราะนอกจากจะช่วยให้คุณลดจำนวนการเคลมประกันรถยนต์ในประวัติของคุณแล้ว ยังช่วยให้เบี้ยประกันรถยนต์ของคุณถูกลงในระยะยาวอีกด้วย

ซึ่งไม่รวมถึงการจัดเก็บของบุคคลที่สาม

 การเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้า นอกจากความคุ้มครองในกรมธรรม์แล้ว สิ่งหนึ่งที่เจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ควรนำมาประกอบการตัดสินใจก่อนที่จะซื้อประกันภัยรถยนต์สักฉบับ คือ การบริการหลังการขายที่มีความคุ้มค่าที่ให้มากกว่าการดูแลรถ

ความเสียหายต่อตัวรถคันเอาประกันจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุตัวตนได้

หากคุณไม่อนุญาตให้ใช้คุกกี้ประเภทนี้ อาจทำให้ไม่ทราบได้ว่าคุณเคยเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์เมื่อใดและไม่สามารถติดตามประสิทธิภาพการประมวลผลของหน้าเว็บไซต์ได้

*หมายเหตุ : จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (รถชนรถ) จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน, ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง, รถไฟ, รถราง

ให้ความคุ้มครองบุคคลภายนอก กับเบี้ยประกันภัยเบา ๆ

สินค้าและบริการ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)

ทุกเรื่องราวความสำเร็จเริ่มต้นด้วยความเชื่อในตนเอง

บริการ ประกันภัยรถยนต์ บริการ ฉันกำลังมองหา...

การตัดสินใจว่าจะเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกอย่างไร ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ขึ้นอยู่กับคุณและไลฟ์สไตล์การขับรถของคุณเท่านั้น

Report this page